Informace o konsolidaci půjček -
sloučení více dluhů do jednoho

Pojištění proti poničení majetku vandaly

Pojištění proti poničení majetku vandaly

Vandalové řádí všude a jen těžko se jim ubráníme. Poničená fasáda, posprejovaný plot, poškrábané auto, rozbitá okénka… Bojíte se o svůj majetek? Zajímejte se o pojištění vandalství a sprejerství.


Škoda vandalů se může šplhat do desetitisíců korun. Je ještě jiná možnost, než opravy hradit z vlastní kapsy, pokud se vandal nechytí? Ano, pojistit se. Může jít o doplňkový produkt nebo součást pojištění. Bohužel ale nelze pojistit zároveň auto i dům v jednom produktu, obojí se musí řešit zvlášť.

Pojištění automobilu proti vandalismu

U automobilu může být riziko vandalismu kryto v rámci pojištění, a to havarijního nebo jako doplňková služba u povinného ručení. Většinou jde o volitelné připojištění navíc, takže si dobře zjistěte, zda právě váš produkt toto riziko pokrývá. A v mnoha případech je nabízeno pouze jako součást balíčku několika doplňkových pojištění, například pojištění proti poškození auta zvěří nebo pojištění proti odcizení vozidla. Kryta jsou rizika, kterých se dopustí úmyslně vandal na vašem vozidle, Pozor, čin musí být kvalifikován jako vandalství policií!

Pojištění nemovitosti proti poškození vandaly

V případě, že chcete pojistit proti vandalům svou nemovitost, pátrejte po pojištění majetku, budov, staveb nebo rodinných domů. Riziko sprejerství může být sjednáno zvlášť, nebývá vždy součástí pojištění proti vandalismu. Pojistka se většinou vztahuje nejen na dům samotný, ale i na garáž, zeď, bazén, septik, studnu a další věci či objekty, které k nemovitosti na pozemku náleží. U vícero pozemků platí, že musí na sebe navazovat, tvořit funkční celek a být společně oploceny. Zjistěte si také, zda je kryto riziko vandalismu v době stavby či rekonstrukce objektu, nebo až po jeho kolaudaci.

Jak postupovat, když se stane škoda

K proplacení škody v rámci pojistného plnění je třeba pojišťovně prokázat, že se škoda stala úmyslně cizím zaviněním, a to ve spolupráci s Policií ČR, kterou je vždy třeba přivolat. A to i při té nejmenší škodě. Pokud se jedná o vozidlo, mělo by z policejního protokolu přímo vyplývat, že škoda nevznikla v důsledku provozu cizího vozidla. Se sepsanou zprávou jdete na pojišťovnu. Někdy postačí vlastní fotodokumentace, jindy je přivolán technik.

A co spoluúčast?

I v rámci tohoto typu pojištění se běžně setkáváme s určitou mírou spoluúčasti. U automobilů se může její výše měnit v závislosti na tom, zda se vůz nechá opravit ve smluvním servisu či nikoliv.

Na co si dát pozor

Vandalismu se nesmí dopustit osoba blízká nebo ta, která s vámi žije ve společné domácnosti. V tomto případě by se jednalo o výluku z pojištění. U automobilu tuto událost může pojišťovna někdy pokrýt z pojištění havarijního a škodu vymáhat po tom, kdo ji způsobil. Problém nastává i v případě, že vandal danou věc poškodil za účelem jejího odcizení, nikoliv poškození. V tom případě škoda spadá do rizika odcizení, ne vandalismu.