Informace o konsolidaci půjček -
sloučení více dluhů do jednoho

Registr dlužníků SOLUS

Důležité: Údaje na webové stránce již nemusí korespondovat se současnou právní úpravou v oblasti spotřebitelských úvěrů. Text vznikl v minulosti.

Co je to SOLUS?

8.9.2014

SOLUS, Sdružení na Ochranu Leasingu a Uvěrů Spotřebitelům, je sdružením právnických osob, které sdílejí informace o neplatících zákaznících za účelem ochrany členských společností, ale i samotných zákazníků před dalším neuváženým zadlužováním. V registru jsou vedeny informace o neplatičích, kteří v minulosti měli problém s placením objednaných služeb či úvěrů.


Jak se člověk do registru dostane?

Registr dlužníků SOLUS nesdružuje jen bankovní domy a finanční společnosti, ale i společnosti poskytující různé služby. Ano, mezi členskými společnostmi opravdu kromě bank a nebankovních finančních společností nalezneme společnosti poskytující plyn, elektřinu, ale i mobilní operátory či velkoobchod Makro. Všechny tyto společnosti mezi sebou navzájem sdílí informace o bonitě svých klientů, a pokud se vám třeba jen stane, že nezaplatíte fakturu za telefon, může vám tato skutečnost zavřít cestu k bankovním úvěrům či mobilním tarifům, a to na celé tři roky, po které se informace v registru uchovávají.

Jak zjistit, jestli jste v SOLUSu?

Získat výpis z registru SOLUS není nic složitého, existují dvě možnosti, jak to provést. První, zcela standardní možností, je podat písemnou žádost. Příslušný formulář naleznete na webových stránkách sdružení. Žádost musí být opatřena vaším, úředně ověřeným podpisem. Druhou možností je žádost o přidělení tzv. kódu SIN pro následnou realizaci SMS výpisu. O kód SIN můžete zažádat buďto prostřednictvím internetového formuláře na stránkách sdružení SOLUS, nebo papírovou žádostí o výpis z registru SOLUS, která musí být opět opatřena úředně ověřeným podpisem žadatele.