Informace o bankovních i nebankovních
půjčkách, tipy pro spotřebitele

Termínovaný vklad - nejvyšší úrok

Důležité: Údaje na webové stránce již nemusí korespondovat se současnou právní úpravou v oblasti spotřebitelských úvěrů. Text vznikl v minulosti.

Kdo nabízí termínovaný vklad s nejvyšším úrokem?

5.10.2015

Termínované vklady jsou už poměrně známým a využívaným produktem. Je to solidní prostředek k alespoň základnímu zhodnocení Vašich úspor v krátkodobém až střednědobém časovém horizontu. Kde hledat termínovaný vklad s nejvyšším úrokem?

Banky i družstevní záložny

Termínované vklady dnes najdeme v nabídce bank i družstevních záložen. Vedle velkých bankovních domů jako je Česká spořitelna, Komerční banka, ČSOB mají ve své nabídce termínované vklady také menší bankovní subjekty jakými je například Fio banka nebo Equa Bank.


Kromě společností s bankovní licencí jsou oprávněny nabízet tento typ produktu také spořitelní družstva a záložny. Jmenujme kupříkladu termínované vklady spořitelního družstva AKCENTA, termínované vklady Artesa nebo vklady záložny Creditas.

Výše úroků a míra rizik

Hledáme-li termínovaný vklad s nejvyšším výnosem, budeme se muset podívat právě na nabídku menších spořitelních družstev. Úroky jejich termínovaných vkladů totiž ve většině případů výrazně převyšují nabídku bankovních termínovaných vkladů. Na druhou stranu tato spořitelní družstva nemohou poskytnout takové záruky, jako velké renomované bankovní domy. Při hledání termínovaného vkladu s nejvyšším úrokem si proto musíme rozhodnout, jak velké riziko jsme ochotni podstoupit.

Přehled termínovaných vkladů

Základní přehled termínovaných vkladů s uvedenou orientační úrokovou sazbou můžeme najít na této stránce.