Informace o bankovních i nebankovních
půjčkách, tipy pro spotřebitele

Výpočet úroků z půjčky - kalulačka

Důležité: Údaje na webové stránce již nemusí korespondovat se současnou právní úpravou v oblasti spotřebitelských úvěrů. Text vznikl v minulosti.

Jak na výpočet úroků z půjčky

30.10.2014

Pod pojmem úroky z půjčky si můžeme představit částku, kterou zaplatíme navíc za půjčení peněz. Většinou tedy platí, že čím nižší je úroková sazba, tím je půjčka výhodnější. Výpočet úroků z půjčky je tedy vhodným srovnáním různých půjček.

Z čeho vychází výpočet úroků z půjčky - příklad

Základ pro výpočet úroků z půjčky si můžeme ukázat na jednoduchém příkladu. Pokud bychom předpokládali, že máme úvěr, který trvá jeden rok a my jej splatíme v jedné splátce, vypadalo by to následovně.


Předpokládejme tedy úvěr na 20 000 Kč, který je úročen 10 %. Částka, kterou budeme muset zaplatit na víc, je tedy 10% z 20 000 Kč, což je 2 000 Kč.

Úskalí výpočtu úroku z půjčky

Bohužel, výše uvedený výpočet je v praxi nepoužitelný vzhledem k tomu, že úrok splácíme v několika splátkách ročně. Ruční výpočet úroků z půjčky je v takovém případě příliš složitý a je výhodné použít některou z kalkulaček na internetu, která výši úroků spočítá za nás (například zde nebo zde).

Parametry související s výpočtem úroků z půjčky

Abychom mohli úvěry správně porovnat, je důležité znát další poplatky, které nejsou do výpočtu úroků z půjčky zahrnuty. Většinou se jedná o poplatky za přidělení úvěru, jeho správu nebo některé další, jež si banky účtují.

Porovnání úvěrů

Porovnání různých úvěrů je tedy potřeba udělat na základě výpočtů úroků z půjčky a do porovnání zahrnout také další poplatky.

Díky tomuto porovnání, můžeme dojít k závěru, že půjčka s nižší úrokovou sazbou může být díky různým poplatkům méně výhodná, než půjčka s vyšší úrokovou sazbou.